• Call: 055 534 9680
  • Mail:info@swotmarketing.nl

In-Company training

Doelstellingen
Tijdens onze marketingopleiding proberen we aan de hand van een theoretisch kader en praktijkgerichte uitwerking cursisten tot het niveau van strateeg, ondernemer binnen een onderneming, te ontwikkelen. U leert een strategisch plan van hoog niveau op te stellen en de gekozen strategie op operationeel niveau uit te werken. Daarbij staat de dagelijkse praktijk van het werken in snel veranderende markten centraal. U leert op de juiste wijze afwegingen te maken op strategisch en op operationeel/ tactisch niveau.

Voor wie?
Deze tailor made opleiding wordt voor ondernemingen en organisaties één op één doorontwikkeld. In de praktijkcomponenten van de opleiding gebruiken we concrete voorbeelden uit de branche van de opdrachtgever. Deelnemers aan de opleiding zijn (senior) marketingmedewerkers en andere beleidsbepalende professionals, die mede richting willen geven aan de strategie (nieuw, of verbeterd) van de onderneming/organisatie.

Resultaat
Na het volgen van deze opleiding beschikt u over meer dan voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om belangrijke marketingproblemen te analyseren en op basis van deze analyses een (nieuwe of verbeterde) strategie te bepalen. U bent in staat om de gekozen strategie vervolgens uit te werken in een operationeel marketingplan. Dat wordt immers ook van u verwacht. U beheerst het marketingplanningsproces en kent de mogelijkheden van de beschikbare marketinginstrumenten. De opleiding bereidt u optimaal voor op het NIMA Marketing-B examen, dat wil zeggen een specifiek business marketing-examen of een specifiek ‘consumentenmarketing’examen. De door SWOT Marketing gekozen methodiek in combinatie met professionele examentraining moet voldoende waarborg bieden voor een bovengemiddeld slagingspercentage.

Docenten
De docenten van deze opleiding hebben vrijwel allemaal óf een zware functie in het bedrijfsleven óf een bloeiende eigen adviespraktijk. Ze weten waar ze over praten. De door SWOT Marketing ingeschakelde professionals zijn dan ook geen kamergeleerden, maar bevlogen vakgenoten die graag hun praktijkervaring overdragen. De docenten zijn niet alleen vakinhoudelijk goed, maar ook didactisch, communicatief en sociaal sterk.

Tijdstippen
De training wordt ingeroosterd in nauwe samenspraak met u, de opdrachtgever. Data en tijdstippen stellen we vast aan de hand van de tijdsdruk en werkdruk van uw medewerkers.

De opleiding wordt gehouden op locatie van de opdrachtgever, of in een representatieve vergaderlocatie centraal voor de deelnemers.
Het zijn (in de basis) 10 bijeenkomsten van elk circa 2,5 à 3 uur; dit is afhankelijk van de mate van interactie tussen de deelnemers en de trainer(s) en het tijdstip op de dag.

De eerste bijeenkomst duurt circa anderhalf uur lánger, omdat we een breed fundament willen leggen. De laatste bijeenkomst is een effectieve examentraining.

Investering
We zullen dit nader met u bespreken nadat wij inzicht hebben verkregen in de groepsgrootte en het basiskennisniveau.

Heeft u belangstelling om deze opleiding binnen uw organisatie aan te bieden?

Een korte boodschap via r.jans@swotmarketing.nl, of bellen met 0651-158107 is gemakkelijk voor het arrangeren van een kennismakingsgesprek én voor het stellen van vragen, indien u iets meer wilt weten.