• Call: 055 534 9680
  • Mail:info@swotmarketing.nl

Denken

Het Denken

Over vraagstukken als:

  • Wat is mijn visie/missie?
  • Wie is mijn doelgroep?
  • Wat is mijn duurzaam concurrentievoordeel?
  • Wat zijn mijn kerncompetenties?
  • Wat is mijn doel?
  • Welke strategie past daar het beste bij?
  • Wie heb ik nodig om de doelstelling te bereiken?

Zomaar een paar vragen die makkelijk lijken, maar waar veel achter schuilt en daarom de juiste diepgang vragen. Een extern partner, die zich wél goed inleeft en daardoor geen buitenstaander meer is, kan u helpen bij de zoektocht naar de juiste antwoorden.

SWOT Marketing wil die partnerrol nadrukkelijk spelen.