• Call: 055 534 9680
  • Mail:info@swotmarketing.nl

Doen

Het Doen

Na het denkwerk volgt de uitvoering. Bijvoorbeeld van het marketingplan, het communicatieplan, een productintroductie, een klantenwerfcampagne, het opzetten van een nieuwsbrief of het organiseren van een beurs of klantenbijeenkomst.

SWOT Marketing speelt hier een hoofdrol of een sturende bijrol, al naar gelang de capaciteit die u in uw organisatie voor handen heeft. Wij zullen altijd oog houden voor een gebalanceerde inzet van middelen, die moet leiden tot het meest effectieve resultaat: namelijk het verwezenlijken van de eerder gestelde doelen.